Solabborre - Martin Ödmar

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:31
längd:11
fångstplats:Partille
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-13
uppdaterad:2020-07-13 22:37:23