foto: Kelvin Hylen

Asp - Gustav Nyström

art:Asp (Aspius aspius)
vikt:3100
längd:
fångstplats:Byälven, Säffle
metod:Spinfiske
bete:Ytbete
fångstdatum:2020-07-18
uppdaterad:2020-07-19 11:44:46