Större kantnål - Håkan Schyllander

art:Större kantnål (Syngnathus acus)
vikt:
längd:41
fångstplats:Getterön
metod:Frilina
bete:Pungräka
fångstdatum:2020-07-23
uppdaterad:2020-07-23 22:15:01