foto: Birk Andersson

Blåkäxa - Rickard Hermansson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:700
längd:54
fångstplats:10-gradarn
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-07-24
uppdaterad:2020-07-25 14:28:18