Harr - Martin Ödmar

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:310
längd:33
fångstplats:Österdalälven
metod:Spinn
bete:Spinnare
fångstdatum:2020-07-24
uppdaterad:2020-07-25 14:28:21