foto: Anders Lilja

Kusttobis - Lars Örnskov

art:Kusttobis (Ammodytes tobianus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Spinn
bete:Microhäckla
fångstdatum:2020-07-25
uppdaterad:2020-07-25 19:05:54