foto: Lars Örnskov

Kusttobis - Anders Lilja

art:Kusttobis (Ammodytes tobianus)
vikt:19
längd:18
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2020-07-25
uppdaterad:2020-07-25 22:19:44