Tunga - Linnea Lönn

art:Tunga (Solea solea)
vikt:473
längd:36
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Lysfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-21
uppdaterad: