Sutare - Linnea Lönn

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:3140
längd:
fångstplats:Hossmoån, Kalmar
metod:Boltfiske
bete:Plastmajs
fångstdatum:2019-09-18
uppdaterad: