Storspigg - Linnea Lönn

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön, Gävle
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-05-12
uppdaterad: