Stensimpa - Linnea Lönn

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:
längd:
fångstplats:Gavleån, Gävle
metod:Lysfiske
bete:Räka
fångstdatum:2018-09-12
uppdaterad: