Småspigg - Linnea Lönn

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-19
uppdaterad: