Skrubbskädda - Linnea Lönn

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Lysfiske
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-17
uppdaterad: