Röding - Linnea Lönn

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:3410
längd:69
fångstplats:Vättern
metod:Vertikalfiske
bete:Pilk
fångstdatum:2019-06-23
uppdaterad: