Ruda - Linnea Lönn

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:480
längd:30
fångstplats:Lilltån, Gävle
metod:Flötmete
bete:Majs
fångstdatum:2019-08-05
uppdaterad: