Pigghaj - Linnea Lönn

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:10 Gradarn, Skagerak
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-07-24
uppdaterad: