Näbbgädda - Linnea Lönn

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:410
längd:72
fångstplats:Östersjön, öland
metod:Spinnfiske
bete:Drag
fångstdatum:2019-05-25
uppdaterad: