Makrill - Linnea Lönn

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:300
längd:33
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2019-08-15
uppdaterad: