Lax - Linnea Lönn

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:15
fångstplats:Dalälven, älvkarleby
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-09-05
uppdaterad: