Knot - Linnea Lönn

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Jordfall
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-22
uppdaterad: