Id - Linnea Lönn

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2290
längd:52
fångstplats:Dalälven, älvkarleby
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-08-21
uppdaterad: