Harr - Linnea Lönn

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:15
fångstplats:V. Abborrvikarna, Härjedalen
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:2020-07-10
uppdaterad: