Gärs - Linnea Lönn

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Testeboån, Gävle
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-06-16
uppdaterad: