Gös - Linnea Lönn

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:9069
längd:93
fångstplats:Storsjön, Sandviken
metod:Vertikalfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2019-10-12
uppdaterad: