Gädda - Linnea Lönn

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:6890
längd:100
fångstplats:Hossmoån, Kalmar
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2019-09-14
uppdaterad: