Guldfisk - Linnea Lönn

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-12
uppdaterad: