Elritsa - Linnea Lönn

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Jönköping
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2018-09-01
uppdaterad: