Sandstubb - Adam Alexanderssson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:28
längd:7
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Frilina
bete:Sandmask
fångstdatum:2013-10-01
uppdaterad:2014-05-24 17:23:56