Björkna - Linnea Lönn

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:980
längd:41
fångstplats:Dalälven, älvkarleby
metod:Flötmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-08-20
uppdaterad: