Blåkäxa - Linnea Lönn

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:542
längd:50
fångstplats:10 Gradarn, Skagerak
metod:Bottemete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-07-23
uppdaterad: