Benlöja - Linnea Lönn

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Östersjön, Gävle
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2016-06-26
uppdaterad: