Öring - Linnea Lönn

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:2070
längd:57
fångstplats:Gavleån, Gävle
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2018-11-04
uppdaterad:2020-07-26 19:45:41