Bäckröding - Håkan Schyllander

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:40
längd:15
fångstplats:Borås
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-28
uppdaterad:2020-07-29 06:10:40