Bäckröding - Jezper Ivarsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Borås
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-29
uppdaterad:2020-08-01 04:54:11