Piggvar - Håkan Schyllander

art:Piggvar (Psetta maxima)
vikt:900
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Frilina
bete:Sandstubb
fångstdatum:2020-07-31
uppdaterad:2020-08-01 04:54:58