Grönling - Jezper Ivarsson

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad
metod:Siktmete
bete:Isome
fångstdatum:2020-07-29
uppdaterad:2020-08-01 04:55:33