Mindre kungsfisk - Jezper Ivarsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-08-01
uppdaterad:2020-08-01 19:24:10