Sill - Adam Alexanderssson

art:Sill (Clupea harengus)
vikt:
längd:
fångstplats:Halmstad, Grötvik
metod:Spinn
bete:Sillhäckla
fångstdatum:2009-07-19
uppdaterad:2014-05-24 17:25:49