Ål - Marc Westrin

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:2080
längd:98
fångstplats:Landsjön
metod:Bolt
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-01
uppdaterad:2020-08-02 13:49:27