Mal - Gustav Nyström

art:Mal (Silurus glanis)
vikt:
längd:
fångstplats:Helge å
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-08-01
uppdaterad:2020-08-05 06:21:41