Vitlinglyra - Kelvin Hylen

art:Vitlinglyra (Trisopterus esmarkii)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Litorina Litorea
fångstdatum:2020-08-07
uppdaterad:2020-08-07 22:57:24