Sjustrålig smörbult - Adam Alexanderssson

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:5
längd:4
fångstplats:Varberg
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2014-05-02
uppdaterad:2014-05-24 17:27:07