Tångspigg - Jezper Ivarsson

art:Tångspigg (Spinachia spinachia)
vikt:
längd:
fångstplats:Kungälv
metod:Siktmete
bete:Pungräka
fångstdatum:2020-08-08
uppdaterad:2020-08-09 13:26:24