Groplöja - Moa Maripuu

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:5
längd:
fångstplats:Göl 39
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-07-24
uppdaterad:2020-08-10 07:59:29