Guldfisk - Axel Larsson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:50
längd:10
fångstplats:Styrsö
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-12
uppdaterad: