Fjärsing - Axel Larsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:350
längd:35
fångstplats:Vinga
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:
uppdaterad: