Skrubbskädda - Adam Alexanderssson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:620
längd:37
fångstplats:Tjörn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-06-02
uppdaterad:2014-05-24 17:29:12