Benlöja - Axel Larsson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:25
längd:20
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad: