Mört - Axel Larsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:400
längd:31
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-18
uppdaterad: