Makrill - Axel Larsson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:680
längd:42
fångstplats:Styrsö
metod:Trolling
bete:Skeddrag
fångstdatum:2019-06-11
uppdaterad: